księgowość

Norma ISO 9001 to najbardziej znany i popularny system certyfikacyjny na świecie. Do tej pory już ponad milion organizacji otrzymało certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Jest to uniwersalna norma, którą można wdrożyć zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i małych firmach rodzinnych. System Zarządzania Jakością z powodzeniem może też być wdrożony w instytucjach państwowych czy organizacjach pożytku publicznego itp.

Dlaczego warto wdrożyć ISO 9001?

Certyfikacja (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification)

ISO 9001 niesie za sobą  wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest podniesienie jakości działania organizacji w każdym obszarze. Przekłada się to na zwiększenie efektywności działań firmy oraz wzrost jej przychodów. Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wszystkie procesy w firmie są zoptymalizowanie, co ułatwia zarządzanie nią. Wdrożenie ISO 9001 wiąże się także z podniesieniem prestiżu organizacji i zwiększeniu poziomu zaufania klientów oraz kontrahentów.

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy obecnej sytuacji organizacji pod kątem zgodności z wymogami normy. Można to zrobić poprzez audyt wstępny przeprowadzany przez audytora z jednostki certyfikacyjnej. Kolejnym krokiem jest dostosowanie działania przedsiębiorstwa do zasad opisanych w ISO 9001. Kiedy firma wdroży już niezbędne zmiany może zgłosić chęć przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego. Po takim audycie najczęściej trzeba jeszcze dokonać pewnych zmian, aby usunąć wszelkie niezgodności. Kiedy wszystkie wymogi standardu są spełnione organizacja otrzymuje certyfikat ISO 9001.

Cykl certyfikacyjny

Pierwszy certyfikat jest ważny przez okres 3 lat. Trzeba jednak wiedzieć, że w tym czasie organizacja powinna ciągle kontrolować, czy wszystkie zasady są należycie przestrzegane oraz dążyć do udoskonalania systemu. Odbywa się to między innymi przez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Poza tym po upływie roku oraz dwóch lat od daty wydania certyfikatu przeprowadzane są audyty sprawdzające.

Dodaj komentarz