sprężarka

W ostatnich latach świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu zużycia energii na wiele aspektów życia znacznie się poprawiła. Obecnie, zdecydowana większość gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw zwraca uwagę na energochłonność urządzeń elektrycznych czy poszczególnych działań.

Dlaczego wysokie zużycie energii jest niekorzystne?

To zagadnienie można rozpatrywać w dwóch aspektach:

  1.      Zużycie energii elektrycznej w bezpośredni sposób przekłada się na wysokość rachunków (koszty).
  2.      Energetyka w naszym kraju w dalszym ciągu opiera się przede wszystkim o spalanie węgla, co negatywnie wpływa na środowisko naturalne oraz zdrowie.

Powyższe stwierdzenia dotyczą wszystkich obszarów działania zakładów przemysłowych, również wykorzystania sprężonego powietrza. Do wytworzenia tego medium roboczego zużywa się ogromne ilości energii elektrycznej, którą zasilane są kompresory przemysłowe. Tym samym, współcześni producenci w tej branży coraz częściej stawiają na produkty przyjazne pod kątem zużycia energii elektrycznej. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie: czy ma to negatywny wpływ na efektywność działania sprężarek?

Sposoby obniżania zużycia energii w sprężarkach

Konstruktorzy zdołali opracować szereg metod oraz rozwiązań technologicznych minimalizujących pobór energii z sieci. Możemy je podzielić ze względu na poszczególne elementy urządzenia oraz specjalne funkcje:

  •         Rodzaj zastosowanego napędu mechanicznego

Współczesne sprężarki mogą być wyposażone w rozmaite rodzaje napędów, jednak to bezpośredni napęd gwarantuje najkorzystniejszą energochłonność, ponieważ wiąże się ze stosunkowo niskimi stratami energii. Inne metody przenoszenia napędu (np. przekładnie pasowe) związane są z wyższym ryzykiem utraty części energii.

  •         Sprawność energetyczna

Podstawowym parametrem każdego urządzenia elektrycznego jest sprawność (n)

Czym wyższy współczynnik [%] sprawności tym oczywiście korzystniej dla użytkownika, ponieważ każdy ubytek procentowy oznacza straty energii w procesie jej przetwarzania. Wartość parametru bliska 100% oznacza wymierne korzyści finansowe dla zakładu przemysłowego.

  •         Płynna regulacja prędkości obrotowej (wydajności)

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiła się innowacyjna technologia w branży sprężarkowej umożliwiająca płynną regulację wydajności sprężarki. W efekcie, można w sposób precyzyjny dostosowywać aktualną wydajność do chwilowego zapotrzebowania ze strony punktów odbioru w całym zakładzie.

Wielkość pobieranej energii elektrycznej jest silnie uzależniona od zadanej prędkości obrotowej, a tym samym wydajności. Przykładem modelu z płynną regulację jest FLEX.

Nieszczelności w instalacji przesyłowej

Sprężone powietrze musi być we właściwy sposób transportowane ze sprężarki do poszczególnych punktów odbioru (urządzeń, maszyn, procesów zasilanych sprężonym powietrzem). Instalacja składająca się z wielo metrowych rur i przewodów jest zagrożona istnieniem wielu nieszczelności, przez które ubywa sprężone powietrza. Inwestycja w system wytwarzania sprężonego powietrza z założenia powinna być eksploatowana przez kolejne kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, dlatego ryzyko pojawienia się nieszczelności jest wysokie. Niezbędna jest ciągła konserwacja oraz serwis, a także bieżące usuwanie wszystkich wycieków. Ich wykrywanie przy obecnej technologii jest stosunkowo proste i skuteczne.

Przedstawione sposoby redukcji zużycia energii elektrycznej nie wpływają w sposób negatywny na efektywność urządzeń. Nowoczesne, energooszczędne sprężarki  przemysłowe są w stanie pokrywać nawet bardzo wysokie zapotrzebowanie.

Źródło: Almig.pl – Sprężarki powietrza

Dodaj komentarz