łazienka

Udrażnianie kanalizacji ma na celu usunięcie zatorów i zanieczyszczeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania instalacji kanalizacyjnej. Wrzucanie niedozwolonych odpadków, chusteczek nawilżanych, resztek jedzenia, włosów, wlewanie tłuszczów powoduje powstanie osadów, których usunięcie nie jest możliwe za pomocą środków chemicznych. Konieczne jest przeprowadzenie udrożnienia kanalizacji przy pomocy profesjonalistów.

Na czym polega udrożnienie kanalizacji?

Udrożnienie kanalizacji wewnętrznej polega na mechanicznym usunięciu zatorów z odpływów ze zlewów, kratek podłogowych czy innych urządzeń sanitarnych. Z kolei udrożnienie pionów kanalizacji wewnętrznej najczęściej polega na usunięciu narostów tłuszczowych ze ścian rur pionowych kanalizacji sanitarnej powstałej na skutek używania detergentów, ale też w skutek wprowadzania nieprawidłowych zanieczyszczeń. Udrożnienie kanalizacji przeprowadzają specjalistyczne firmy jak stankan.pl, posiadające odpowiednie uprawnienia, sprzęt i doświadczenie.

Jakimi metodami można udrożnić kanalizację?

Najczęściej stosowaną metodą jest metoda mechaniczna. Pozwala ona na usunięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku zalegania tłuszczu na ściankach kawału, osadzającego się kamienia czy też innego rodzaju zanieczyszczeń. Metoda mechaniczna kanałów o średnicy do 100mm wymaga użycia małego sprzętu, nie są potrzebne ciężkie pojazdy specjalistyczne. Z kolei kanały o średnicy powyżej 100mm czyszczone są za pomocą pojazdu specjalistycznego jakim jest samochód ciśnieniowy kombinowany. Wyposażony jest on w płuczkę ciśnieniową oraz specjalną rurę ssawną. Ponadto, wyposażony jest on w zbiornik, w którym mieści się woda do płukania kanałów, ale też wydzielony jest zbiornik na osady wymyte i wypłukane podczas czyszczenia.

Kanalizację można również wyczyścić za pomocą metody ciśnieniowej. Używany jest do tego samochód ciśnieniowy kombinowany. Metoda hydrodynamiczna pozwala skutecznie usunąć osady ze ścianek rur i przesunąć je do studzienki celem wybrania. Metoda ciśnieniowa pozwala również na przygotowanie instalacji do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej bądź naprawy. Bardzo ważne jednak jest odpowiednie dobranie parametrów – wydajność wody przy ciśnieniu roboczym oraz rodzaju głowicy roboczej, dopasowanej do czyszczonych średnic rur i rodzaju powstałych zanieczyszczeń.

Dodaj komentarz