detektyw

Wiele osób, które zdecydowały się zostać prywatnymi detektywami, ma już doświadczenie w pokrewnej dziedzinie. Mogli oni służyć w oddziale wojskowym lub pracować, jako policjanci.

Inni mają doświadczenie w śledztwie lub inwigilacji na miejscu zbrodni. Chociaż to doświadczenie może być pomocne, nie zastępuje całkowicie edukacji i szkoleń. By podjąć pracę w agencji detektywistycznej jest on zobowiązany do uzyskania odpowiednich uprawnień i wiedzy.

W większości przypadków dana osoba uczy się na prywatnego detektywa poprzez praktykę z doświadczonym detektywem lub formalną instrukcją. Albo w pracy, albo na szkoleniu, przyszły detektyw dowiaduje się o:

  • Planowaniu i koordynacji dochodzeń
  • Technice dochodzeniowej i nadzorowaniu
  • Prawie i etyce dotyczącej praktyki śledczej
  • Przesłuchiwaniu świadków
  • Procedurach postępowania z dowodami.

W wielu częściach świata edukacja i szkolenia to tylko pierwszy krok – stawanie się prywatnym detektywem wymaga również ubiegania się o licencję i uzyskanie jej. Ale proces, który musi przejść osoba, czy nawet licencja, różni się w zależności od miejsca. Agencja detektywistyczna musi działać w granicach prawa, często detektywi współpracują z policją, aby udzielić pomocy klientowi.

Posiadanie licencji pozwala prywatnemu detektywowi działać na terenie kraju, ale charakter pracy dochodzeniowej może wymagać od niego przekraczania granic państwa. Niektóre państwa zawarły ze sobą umowy o wzajemności – licencja w jednym państwie umożliwia również praktykę w drugim państwie. Detektywi praktykujący w państwach bez takich porozumień czasami ubiegają się również o licencję w sąsiednich państwach. Inni rozwijają robocze relacje z detektywami w innych państwach, pracując, jako asystenci, stażyści lub stażyści podczas podróży.

Podczas gdy licencje dają ludziom prawo do przedstawiania się, jako prywatni detektywi, nie dają one ludziom prawa do łamania prawa w toku dochodzeń. Przyjrzymy się kwestiom prawnym i etycznym dotyczącym prywatnych śledztw w następnej sekcji.

 Prywatne dochodzenie i prawo

Niektórzy krytycy uważają, że praca prywatnego detektywa to inwazja w prywatność ludzi. Szereg ustaw i poprawek do konstytucji chroni prywatność ludzi w wielu krajach na całym świecie. Jednak wiele z tych przepisów reguluje kroki, które może podjąć rząd lub niektóre firmy. Nie muszą one wpływać na to, czy prywatny detektyw może robić zdjęcia z inwigilacji lub wykorzystywać preteksty do uzyskania informacji, które w przeciwnym razie byłyby poufne. Ze względu na obawy związane z prywatnością i wizerunki w kulturze popularnej niektórzy ludzie uważają, że prywatni detektywi często znajdują się po niewłaściwej stronie prawa.

Dodaj komentarz