komputer

System zarządzania jakością ISO 9001 wydaje się dziś niezastąpiony. Jego wdrożenie niesie ze sobą wiele nieocenionych korzyści, jak np. poprawa jakości oferowanych produktów czy zwiększenie satysfakcji klienta z przeprowadzonej transakcji. Jakie spełnia założenia oraz wymagania? Dowiesz się tego z naszego artykułu. Zapraszamy do czytania!

Założenia ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001 ma spełniać następujące założenia:

 • Fokus na klienta – w taki sposób, by wziąć pod uwagę przede wszystkim jego potrzeby i przeanalizować, jak można najlepiej je spełnić.
  Przywództwo (przy jednoczesnej maksymalnej pracy wszystkich pracowników) – kadra zarządzająca jest organem wyznaczającym cel i strategię działania firmy. Ponadto jej zadaniem jest ciągła i efektywna motywacja mająca na celu zwiększenie zaangażowania wśród pracowników. Tym samym wszyscy pracują najefektywniej, a to przekłada się na same benefity dla firmy.
 • Strategia oparta na procesach – wszystkie procesy zachodzące wewnątrz firmy muszą być traktowane jako spójne i oddziałujące na siebie, tworząc jeden organizm.
 • Działania poprawiające zadowolenie klienta – ważne, by ów czynności były wykonywane w sposób ciągły i regularny, np. audyt wewnętrzny normy ISO 9001.
 • Decyzje oparte na doświadczeniu – podczas ich podejmowania trzeba opierać się na sprawdzonych i rzetelnych przesłankach.
 • Dobre kontakty z dostawcami – firma i jej dostawcy powinni podchodzić do siebie jako równi sobie partnerzy i robić wszystko, by współpraca była jak najefektywniejsza. Ważne, by przynosiła obustronną korzyść.

Wymagania ISO 9001

Norma ISO 9001:2008 bezpośrednio podaje następujące obszary wymagań:

 • odpowiedzialność kierownictwa,
 • zarządzanie zasobami i procesami,
 • identyfikacja i pomiary procesów,
 • analiza i doskonalenie.

Powyższe wymagania można jeszcze rozdrobnić na takie jak m.in. identyfikacja wyrobu, status kontroli i badań czy działania zapobiegawcze.

Aby sprawdzić, czy powyższe wymagania zostały spełnione, należy zwrócić uwagę na:

 • przejrzystość procesów produkcyjnych, zarządczych i metod pracy,
 • łatwość komunikacji,
 • konkretną delegację obowiązków różnorodnych pod względem stopnia ważności,
 • skrupulatną kontrolę wszystkich dokumentów,
 • efektywne i dobrze dopasowane do profilu pracownika kursy.

Dodaj komentarz