iso

ISO 14001:2015 jest normą, która określa wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego. Jej nadrzędnym celem jest propagowanie ochrony środowiska i niwelowanie jego zanieczyszczeń zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Co jeszcze warto o niej wiedzieć? Tego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy!

ISO 14001:2015 – główne założenia

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 ma w założeniu poprawić efekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem środowiska. Z tego względu mówi o tym, by przedsiębiorstwa regularnie poddawały ocenie systemy zarządzania środowiskowego w celu sprawdzania ich możliwości. Takie parametry jak skala, zakres oraz czas trwania procesu zależą indywidualnie od każdej firmy, jednak należy pamiętać przy tym o idei zrównoważonego rozwoju.

Kiedy stosuje się System Zarządzania Środowiskowego ISO 1400:2015?

  • w celu weryfikacji działań własnych (w zgodzie z ustaloną przez firmę polityką środowiskową),
  • aby udowodnić spójność z tą normą międzynarodową przez takie jednostki i wydziały jak: strony zainteresowane organizacji, zewnętrzne w stosunku do organizacji strony oraz zewnętrzną organizację.

ISO 14001:2015 – co zrobić, żeby zdobyć certyfikat?

Jeśli organizacja chce uzyskać certyfikat ISO 14001:2015, musi przede wszystkim wprowadzić i spełniać absolutnie wszytskie wymagania tej normy. Ponadto firma musi również mieć na uwadze, że do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 konieczna okaże się wiedza z zakresu przepisów tematycznych, w tym wiedza prawna. Najlepszym sposobem do zdobycia tej wiedzy jest szkolenie z Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015, które jest przeprowadzane przez profesjonalną firmę działającą w tym zakresie. Dobrym rozwiązaniem okaże się też skorzystanie z doradztwa w sprawie normy ISO 14001:2015.

Norma ISO 14001:2015, jak i inne normy określające wymagania obowiązujące w przypadku innych systemów zarządzania, została zbudowana z uwzględnieniem cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act). Zgodnie z jego treścią należy przeprowadzić nie tylko wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, ale również potem systematycznie go sprawdzać i ewentualne później wprowadzać potrzebne zmiany w trakcie jego funkcjonowania.

Dodaj komentarz