Starzenie się jest naturalnym procesem, który czeka każdego z nas. Nasz organizm ulega ciągłym zmianom, a co za tym idzie, tracimy umiejętność wykonywania niektórych czynności,…