krew

Przeszczepienie komórek krwiotwórczych to jedna z najskuteczniejszych metod leczenia nowotworów układu krwiotwórczego (można leczyć także choroby nienowotworowe). Ta metoda pomaga w odbudowaniu szpiku kostnego. Wyróżniamy 2 rodzaje transplantacji komórek krwiotwórczych – autologiczne (dawca i biorca to ta sama osoba) oraz alogeniczny (dawca spokrewniony lub niespokrewniony).

Transplantacja szpiku ​​​​​​​(leczenie białaczki przeszczep)

Zanim zostanie podjęta decyzja o transplantacji komórek krwiotwórczych przeprowadzany jest proces kwalifikacji, zarówno chorego, jak i potencjalnego dawcy, gdzie sprawdza się zgodność pod względem cząsteczek HLA. W zależności od wielu czynników stosuje się przeszczepienie komórek alogenicznych (dawca spokrewniony lub niespokrewniony) – np. ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, chłoniak nieziarniczy oraz ziarniczny, przewlekłe białaczki limfocytowe i szpikowe, wrodzone niedobory odporności, hemoglobinopatia. Natomiast transplantacja szpiku (autologiczna dawca i biorca to ta sama osoba) może zostać przeprowadzona w przypadku chłoniaka nieziarniczego, choroby Hodgkina, szpiczaka mnogiego. Oczywiście wpływ na metodę mają różnego rodzaju czynniki w tym wiek oraz ogólny stan zdrowia.

Przeszczep szpiku ​​​​​​​(kwalifikacja chorego)

Kwalifikacja chorego to wieloetapowy proces. Pierwszą fazą jest wstępna kwalifikacja (rozpoczyna ją lekarza hematolog) – to właśnie na tym etapie pada decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu transplantacji (informacja trafia do zespołu transplantacyjnego, który „bada” wszystkie za i przeciw). Często posiłkują międzynarodowymi standardami, które przedstawiają sytuacje, w których przeszczep komórek macierzystych jest wskazany. Jednak warto pamiętać, że każdy przypadek jest oceniany indywidualnie (najważniejsze jest życie pacjenta). Po pozytywnej decyzji rozpoczyna się leczenie, które ma doprowadzić do remisji. Po kwalifikacji wstępnej następuje zgłoszenie do procedury dawcy komórek krwiotwórczych (szuka się dawcy mającego identyczny układ zgodności tkankowej HLA) – poszukiwania przeważnie zaczyna się od rodziny. Następnie 3-4 tygodni  przed przeszczepieniem przeprowadza się kwalifikację ostateczną (m.in. badania krwi, serca oraz badania pod względem infekcji – wirusowych, bakteryjnych oraz grzybiczych). Po tym etapie przeprowadzany jest zabieg.

Transplantacja szpiku (kwalifikacja dawcy)

Jeśli chcesz zostać dawcą szpiku kostnego – to mamy dobre wieści! Prawie każdy zdrowy człowiek może nim zostać – wystarczy zgłosić się jako potencjalny dawca szpiku kostnego i w przypadku stwierdzenia obecności chorego o identycznym układzie zgodności tkankowej HLA, zostaje poddany szeregowi badań, które mają wykluczyć ewentualne powikłania. Po przejściu procedury kwalifikacji dawcy następuje pobranie macierzystych komórek krwiotwórczych. Chcesz pomóc zostając potencjalnym Dawcą szpiku kostnego (transplantacja komórek krwiotwórczych)? Dowiedz się więcej – Naszpikuj się wiedzą na DKMS https://www.dkms.pl/pl/naszpikuj-sie-wiedza.

Dodaj komentarz